ประวัติบริษัท


     บริษัท ครอบครัวมาก่อน จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548  เพื่อทำธุรกิจจัดจำหน่ายสมุนไพรเคลือบสีผม Suhanna  ซึ่งมีที่มาจาก  การที่ คุณวสุ โอสถานนท์  กรรมการบริษัท มีแนวความคิดที่ต้องการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนบวกกับความตั้งใจ ที่จะผลิตของดีๆให้ภรรยาใช้  คุณนันทภัค โอสถานนท์ ภรรยาของคุณวสุ โอสถานนท์ เป็นคนแพ้ผมขาว และแพ้สารเคมี ที่ใช้ใผลิตภัณฑ์ย้อมผมทุกชนิด ต้องย้อมผม  ด้วยเฮ่นน่าอินเดีย แต่พบว่าเฮนน่าอินเดียใช้ยาก ต้องผสมกับวัตถุดิบหลาย  ชนิดหมักไว้นาน เส้นผมแข็งกระด้าง แต่ปัญหาที่หนักที่สุดคือ  กลิ่นของเฮนน่าที่เหม็นติดผมนานหลายวัน บางครั้งพบ  ปัญหาแพ้ มีตุ่มขึ้นที่หนังศีรษะ ด้วยความที่รักภรรยาจึงได้ตัดสินใจปลูกเฮนน่าให้  ภรรยาใช้                 

       เริ่มต้นจากสั่งเมล็ดพันธุ์เฮนน่ามาจากต่างประเทศ

 ใช้ระยะเวลาหลายปีในการปลูกและคัดเลือกสายพันธุ์ 

 เพื่อให้ได้เฮนน่าที่สายพันธุ์ดีที่สุด

        เมื่อได้ต้นแม่พันธุ์แล้วก็เริ่มนำมาปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้เคมี

 ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และใช้ปุ๋ยชีวภาพ ต้นเฮนน่าใช้ระยะเวลาปลูกหลายเดือน

 กว่าจะสามารถเก็บและนำมาแปรรูปได้ และใช้ระยะเวลา กว่า 3 ปี

 ในการทดลองและพัฒนาวิธีการปลูกและแปรรูป

            กว่าจะได้เป็นผงสมุนไพรเฮนน่าคุณภาพดีตามแบบที่ คุณนันทภัค ต้องการคือ ต้องใช้งานง่ายสะดวกหมัก  เพียง 1 ชั่วโมงสามารถปิดผมขาวได้สีผมสวย สภาพเส้นผมนุ่มมีน้ำหนักและไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นติดเส้นผม  เมื่อพัฒนาจนได้สินค้าคุณภาพดีแล้วจึงได้เริ่มผลิตเพื่อจัดจำหน่าย   

 

 

         นอกจากนี้  เฮนน่าฟาร์ม ปักธงชัย ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกสมุนไพรเฮนน่าทำการปลูก    ตามแบบเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองระบบการปลูกตามมาตรฐานเกษตอินทรีย์(มกท.)  IFOAM และนอกจากปลูกสมุนไพรเฮนน่าแล้วยังเป็นแปลงทดลองปลูกพืชผักและผลไม้    ตาม แบบเกษตรอินทรีย์ ของเราอีกด้วย