ตัวแทนต่างจังหวัด

จังหวัด อำเภอ ชื่อ / ร้าน ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์
 ภาคเหนือ        
 เชียงราย  ดอยหลวง ร้านเสริมสวยป้าแขก 255 บ้านแม่บงใต้ หมู่5 ตำบลโชคชัย 083-319-9145
   เมืองเชียงราย คุณอรทัย สวิง  488/8 ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง   081-022-0585 
    คุณสุดสวาท ตันศิริ 382/16 หมู่13 ตำบลรอบเวียง  081-884-8128
    ร้านของโปรด  172 หมู่18 ถนนประสพสุข ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย  081-530-5238 
    ร้านรุ่งเกียรติ  685 หมู่3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง  088-412-6381
เชียงใหม่ หางดง  ร้านชิลี่  125 หมู่4 ตำบลบ้านแหวน 089-952-7898
  ฝาง  ร้านขายยาเวียงฝางโอสถ  4 หมู่5 ตำบลเวียง 085-0411392 
  เมือง ร้าน Goodhealth เชียงใหม่  48/4-5 ถนนศรีดอนไชย ตำบลหายยา  053-206-888 
  สารภี ร้านน้ำฝน 95 หมู่5 ตำบลชมพู 088-268-2515  
น่าน  เมืองน่าน  คุณวนารัตน์ ทิพย์สร 188 หมู่ที่6 ตำบลดู่ใต้  089-561-0678 
    ร้านเสริมสวยต้อย  101 หมู่1 บ้านดอนแก้ว 086-180-4312 
ลำปาง  ห้างฉัตร  คุณฐิติภา ม่านมุ่งศิลป์  20/3 หมู่2 ถนนจามเทวี  089-262-7373 
 ภาคกลาง        
ชัยนาท  เมือง  ร้านเสริมสวยกรรณิการ์  46/22 ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลในเมือง  089-456-5869 
  วัดสิงห์  ร้านศรีไชย (ขายหนังสือพิมพ์)  1/4 ราษฎร์พิทักษ์1 ตำบลวัดสิงห์  087-198-2828
นครปฐม  เมือง  ร้านบ้านธรรมชาติ โครงการหลวงดอยคำ 83/104 หมู่2 ถนนตำบลสนามจันทร์  081-011-5111 
พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน  คุณกัญธิภา บำรุงวัฒน์  9445/134 หมู่บ้านพระปิ่นโครงการ หมู่2 ตำบลสามเรือน  087-119-7724 
พิษณุโลก  เมือง  บริษัท เอ็มเอสเฮลธ์แคร์ จำกัด  193/6-7 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง 081-688-3387
ลพบุรี  เมือง  คุณสมสุดา บัวขำ  171/30 หมู่บ้านเสถียรวิลล์ ถนนนเรศวร ตำบลเขาสามยอด  080-108-0817 
อุทัยธานี  เมือง  ร้านเสริมสวยบิวตี้ แอนด์ คลีน  197/25 ถนนณรงค์วิถี ตำบลอุทัยใหม่  081-596-8050 
    คุณวราภรณ์ ภู่มณี  ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานีศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ถนนศรีอุทัย  089-906-2479 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
กาฬสินธุ์  เมือง  ร้านสมบูรณ์ภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์  106 ถนนชัยสุนทร  089-422-4290 
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น  ร้านตะวันทองมังสวิรัติ  227/129 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง  083-454-2524 
    ร้านเอเดน ขอนแก่น  458/33 ถนนเหล่านาดี (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลสวนสน) ตำบลในเมือง  081-873-0239 
    คุณชุลีพร รัตนะเจริญธรรม 165/29 ม.พิมานชล2 ซ.3 ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมือง 081-544-2121
นครราชสีมา  ปากช่อง  ร้านบ้านธรรมชาติ  (ตรงข้ามเขาแคน) 435/89 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง  085-949-4080 
  เมือง  ร้านเอเดน โคราช  315 ถนนอัษฎางค์ (ตรงข้ามราชสีมาเซ็นเตอร์) ตำบลในเมือง  081-913-1897 
    ร้านชีวิตจิตใจ  194 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง  089-286-6784 
บุรีรัมย์  ประโคนชัย  คุณสุนทรีย์ กิจคณะ  195 หมู่5 ตำบลโคกม้า  081-730-5864 
  เมือง  คุณธีระพงษ์ ปากเมย  380/3 ถนนจิระ ตำบลในเมือง  089-845-3790 
เลย  เมือง  ร้านคำหลวง  20/7 ถนนเสริฐศรี  089-419-7985 
  วังสะพุง  ร้านศิริภัณฑ์มินิมาร์ท  153 หมู่6 ตำบลวังสะพุง  088-329-6490 
ศรีสะเกษ  เมือง  ร้านไทยเกษม  1540/41 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้  081-660-9039 
สุรินทร์  เมือง  ร้านภูมิไทย  65 ถนนหนองดุม ทางเข้าโรงเรียนวาณิชย์กุล ตำบลในเมือง  044-514-140 
หนองคาย  รัตนาวาปี  คุณสุภัทรา พุ่มจันทร์  61 หมู่9 ตำบลโพนแพง  084-420-7943 
อุดรธานี  เมือง  ร้านบัวสวรรค์บาร์เบอร์  30/10 ถนนพานพร้าว ตำบลหมากแข้ง  090-010-3513 
อุบลราชธานี  เมือง  คุณสมทรง ตรีวิทยายนต์  11 หมู่12 ถนนชลประทาน  086-877-2003 
 ภาคตะวันออก        
จันทบุรี  ขลุง  ร้านเสริมสวยอี๊ดซาลอน  174 ถนนเทศบาลสาย1 ตำบลขลุง  089-809-3387 
  ท่าใหม่  ร้านสหะชัยท่อน้ำ  55/34 หมู่3 ตำบลทุ่งเบญจา 081-863-2736 
ฉะเชิงเทรา  พนมสารคาม  คุณพรทิพย์ วรรณีเวชศิลป์  26 หมู่1 ตำบลพนมสารคาม  082-677-3131 
  เมือง  ร้านอรสาซาลอน  (ขนส่งใหม่) 98 ตำบลหน้าเมือง  086-822-0111 
ชลบุรี  พนัสนิคม  ร้านรักสุขภาพ  28/33 ถนนเทศบาลพัฒนา ตำบลพนัสนิคม  087-025-1112 
  เมือง  ร้านรักผัก  41/17 หมู่2 ตำบลเสม็ด  089-117-8181 
    ร้านสุชีวา  (ติดธนาคารธนชาต) 81/39 หมู่3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน  086-511-4482 
  ศรีราชา  ร้านดั่งหวัง 60 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา  081-863-2202 
    ร้านผิงผิง  127/48 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา  086-899-0219 
ปราจีนบุรี  ประจันตคาม  ร้าน ท.เจริญพาณิชย์  6/1 หมู่2 ถนนศิวบูรณ์ ตำบลประจันตคาม  081-587-4701 
ระยอง  เมือง  ร้านเสริมสวยทับทิมบิวตี้  9-55 หมู่2 ตำบลเนินพระ  081-654-5266 
    ร้านกิน อยู่ เป็น Eat Am Are healthy home ใกล้กับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวยยาง ถนนสุขุมวิท 081-441-1089
 ภาคตะวันตก        
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ร้านศิริภาเภสัช  339/55 ตลาดท่าเกวียน ตำบลกำเนิดนพคุณ  086-633-6695 
  หัวหิน  ร้าน Golden Place  สาขาหัวหิน1 5/15-16 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน  032-514-4000 
    ร้าน Golden Place  สาขาหัวหิน2 99 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน  032-523-029 
 ภาคใต้        
ชุมพร  เมือง  ร้านจุรินทร์  108/9 ถนนกรมหลวงชุมพร (ข้างห้างโอเชี่ยน) ตำบลท่าตะเภา  086-475-6075 
ตรัง  นาโยง  ร้านปิยะพรเภสัช  ถนนเพชรเกษม  087-387-3369 
นครศรีธรรมราช  ทุ่งสง  คุณวรรณา ชนะคช  161 โรงเรียนรัตนาวดี ถนนชนปรีดา ตำบลปากแพรก  081-396-9270 
  พระพรหม คุณรัตนา ศักรางกูล  135/18 หมู่7 ตำบลนาสาน  081-273-4734 
  เมือง ร้านอิ่มสุข  85/10-11 ถนนบ่ออ่าง ตำบลคลัง  086-531-1887
  เมือง วิรัลพัชร เพชรพัฒนาพงศ์ 208/43(199/80) หมู่บ้านกลางเมือง ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง 099-453-2414
Line : nathuira Mail : DNATH@hotmail.com
ภูเก็ต  เมือง  คุณสุวลักษณ์ วงศ์สวัสดิ์  14/1 ซอย7 ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ  083-180-8540 
    ร้านทีน่ากิ๊ฟช็อป  โรงแคมคาทีน่า (เอส ที)  081-693-5969 
    ร้านบ้านปิยวรรณ  24 ถนนนิมิต ซอย1 ตำบลตลาดใหญ่  081-569-7799 
ระนอง เมือง  หจก. วินิจบริการ  101 หมู่1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น  080-520-8484 
    ร้านเบสท์ไฮไฟ  151/1 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศ  081-370-3223 
ยะลา  เมือง  ร้านเกษมสุขสมุนไพร  28 ถนนคชเสนี1  083-169-9630 
สงขลา  หาดใหญ่  คุณระวีวรรณ นุรักษ์  50/28 ซอย2 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์1  086-598-3501
สุราษฎ์ธานี  เกาะสมุย  ร้านลำพู  130/1 หมู่4 ตำบลมะเร็ด  086-909-0373 
  เมือง  ร้านบ้านสดใส  246/52 ถนนดอนนก  085-883-7759 
    ร้านวศินีบิวตี้แคร์  ศูนย์รวมอุปกรณ์เสริมสวยและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 305/8 ถนนหน้าเมือง ตำบลตลาด  081-892-6969