Suhanna สมุนไพรเคลือบปิดผมขาว

สมุนไพรเฮนน่า ออร์แกนิค ที่ปลูกและผลิตในประเทศไทย 

ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสำนักงาน มกท. (IFOAM) 

เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกคน