Suhanna Select สมุนไพรเคลือบปิดผมขาว

สมุนไพรเฮนน่า ออร์แกนิค และอินดิโก้ ออร์แกนิค ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ที่คัดสรรสมุนไพรที่ดีที่สุด และใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตตามแบบ Suhanna เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกคน